Argo Nedir?

Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin kullanıldığı söz veya deyim.Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.Kullanılan ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların, sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı: Uçlanmak (vermek) , papel (para) , tüymek (kaçmak) , çakmak (sınıfta kalmak veya anlamak) vb.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Ortak
Argolaşma
Argolaşmak
Karşılıklı
Argolu
Argon
Argonot
Argosuz
Argüman
Delil